Andrzej Gozdek

Studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył w 1968. Po aplikacji prokuratorskiej do 1975 pracował jako prokurator. W latach 1975-1982 był radcą prawnym. W maju 1982 został adwokatem. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych i rozwodowych. Przez wiele lat działał w samorządzie adwokackim, dwukrotnie pełniąc funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Jakub Łysakowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach karnych i karno-skarbowych, prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących nieruchomości oraz w prawie handlowym, w tym zwłaszcza w zakresie kompleksowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych.

Zespół

Arkadiusz Witkowski

Arkadiusz Witkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 roku został radcą prawnym. Aktualnie wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym, prawie budowlanym, prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie autorskim.

Małgorzata Mickiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów Białostockiej Izby Adwokackiej, a następnie w 2007 r. na listę Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w tym w szczególności w prawie rodzinnym i spadkowym.

Mariusz Kowalewski

Studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył w roku 1998. W latach 1999 – 2003 odbył aplikację radcowską. Od roku 2011 prowadzi zajęcia z prawa ubezpieczeń majątkowych i prawa wekslowego dla aplikantów radcowskich organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Wykładowca prawa bankowego oraz członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikacje radcowskie w Okręgowej Izbie Radcow Pawnych  w Szczecinie.

Kamil Utecht

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2013 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z pogranicza prawa karnego oraz prawa handlowego. Ponadto, w kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe oraz prawo administracyjne, w tym dochodzenie roszczeń przed sądami administracyjnymi.

Michał Olechnowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2008 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, w tym karnym gospodarczym, a także prawie pomocy publicznej i działalności „in house”.

Marta Skrzecz- Dowejko

22c

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo medyczne. 

 

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy ukończył studia ekonomiczne na Politechnice w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w korporacjach międzynarodowych. Specjalizuje się w reprezentacji przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi w zakresie postępowań i kontroli podatkowych. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada również uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Filip Kabza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W kręgu jego zainteresowań znajdują się szeroko pojęte prawo cywilne i gospodarcze, w tym także upadłościowe. W kancelarii, pod zwierzchnictwem adwokata Jakuba Łysakowskiego, poszerza dodatkowo swoją wiedzę z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego.

Katarzyna Walukiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W obszarze jej zainteresowań znajdują się szeroko pojęte prawo cywilne i prawo gospodarcze oraz prawo własności intelektualnej. Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa karnego oraz karno-skarbowego.Monika Kułakowska

11

Studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowana w działalność Koła Nauk Penalnych „Ultima Ratio”. Z Kancelarią związana od 2017 r. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne.