Zespół kancelarii

Mariusz Kowalewski radca prawny

Studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył w roku 1998. W latach 1999 – 2003 odbył aplikację radcowską. Od roku 2011 prowadzi zajęcia z prawa ubezpieczeń majątkowych i prawa wekslowego dla aplikantów radcowskich organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Wykładowca prawa bankowego oraz członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikacje radcowskie w Okręgowej Izbie Radcow Pawnych  w Szczecinie.