Zespół kancelarii

Jakub Łysakowski adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sporach sądowych dotyczących spraw: karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych, a także prawie cywilnym dotyczącym nieruchomości.

Arkadiusz Witkowski radca prawny

Arkadiusz Witkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 roku został radcą prawnym. Aktualnie wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym, prawie budowlanym, prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie autorskim.

Kamil Utecht adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2013 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z pogranicza prawa karnego oraz prawa handlowego. Ponadto, w kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe oraz prawo administracyjne, w tym dochodzenie roszczeń przed sądami administracyjnymi.

Małgorzata Mickiewicz adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2005 ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów Białostockiej Izby Adwokackiej, a następnie w 2007 r. na listę Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, w tym w szczególności w prawie rodzinnym i spadkowym.

Mariusz Kowalewski radca prawny

Studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył w roku 1998. W latach 1999 – 2003 odbył aplikację radcowską. Od roku 2011 prowadzi zajęcia z prawa ubezpieczeń majątkowych i prawa wekslowego dla aplikantów radcowskich organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Wykładowca prawa bankowego oraz członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikacje radcowskie w Okręgowej Izbie Radcow Pawnych  w Szczecinie.

Marta Skrzecz-Dowejko adwokat

22cAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2017 roku ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym. Ponadto, w kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo medyczne. 

 

Michał Olechnowicz adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2008 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, w tym karnym gospodarczym, a także prawie pomocy publicznej i działalności „in house”.

Filip Kabza adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym. Reprezentuje klientów w negocjacjach umów o charakterze inwestycyjnym w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aplikację odbył w Kancelarii Gozdek, Łysakowski Adwokaci Sp. Partnerska u Adw. Jakuba Łysakowskiego, biorąc udział w procesach sądowych.

Mariusz Nowak doradca podatkowy

Doradca podatkowy ukończył studia ekonomiczne na Politechnice w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w korporacjach międzynarodowych. Specjalizuje się w reprezentacji przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi w zakresie postępowań i kontroli podatkowych. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada również uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.

Katarzyna Walukiewicz aplikantka radcowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W obszarze jej zainteresowań znajdują się szeroko pojęte prawo cywilne i prawo gospodarcze oraz prawo własności intelektualnej. Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa karnego oraz karnego skarbowego.Adrianna Woźniak aplikantka adwokacka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikantka adwokacka Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, w szczególności prawo rodzinne i spadkowe. W kancelarii poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa karnego oraz karnego skarbowego.

Monika Kułakowska studentka prawa

11Studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowana w działalność Koła Nauk Penalnych „Ultima Ratio”. Z Kancelarią związana od 2017 r. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne.