Zespół kancelarii

Filip Kabza adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2020 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie karnym oraz cywilnym. Reprezentuje klientów w negocjacjach umów o charakterze inwestycyjnym w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aplikację odbył w Kancelarii Gozdek, Łysakowski Adwokaci Sp. Partnerska u Adw. Jakuba Łysakowskiego, biorąc udział w procesach sądowych.