Zespół kancelarii

Mariusz Nowak doradca podatkowy

Doradca podatkowy ukończył studia ekonomiczne na Politechnice w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w korporacjach międzynarodowych. Specjalizuje się w reprezentacji przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi w zakresie postępowań i kontroli podatkowych. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiada również uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.