Zespół kancelarii

Monika Kułakowska studentka prawa

11Studentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaangażowana w działalność Koła Nauk Penalnych „Ultima Ratio”. Z Kancelarią związana od 2017 r. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne.