Zespół kancelarii

Kamil Utecht adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2013 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z pogranicza prawa karnego oraz prawa handlowego. Ponadto, w kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe oraz prawo administracyjne, w tym dochodzenie roszczeń przed sądami administracyjnymi.