Prawo karne, wykroczeń i karno-skarbowe

- reprezentowanie interesów pokrzywdzonych oraz obrona podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego i karno-skarbowego
- przygotowanie linii obrony
- obrona w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
- reprezentowanie w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
- obrona obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym
- reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego
- dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniach karnych