Prawo autorskie

- sporządzanie i opiniowanie umów autorskich, wydawniczych i koedycji
- sporządzanie opinii w zakresie praw autorskich i pokrewnych
- reprezentowanie w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich